Skip to main content
×

Naša svrha

KREATORI DOBRIH VREMENA

Naša svrha je da kreiramo dobra vremena za sve naše interesne strane.

Naš fokus na kvalitetu i inovacije doprinosi prilikama u kojima potrošači piju te preprodavačima koji ih poslužuju. Tako se počinju stvarati vrijednosti za naše interesne strane, zaposlenike i zajednice u kojima stanuju i rade.

Kreiramo dobra vremena uz pića izvrsnog okusa, ali i kroz vlastite vrijednosti, uključujući integritet i raznolikost te aktivnosti koje izvodimo kao uspješno poduzeće za proizvodnju alkoholnih pića sa pojačanim fokusom na održivost i aktivnosti koje se odnose na Okoliš, društvo i upravljanje (ESG).

Misija
Vizija
Vrijednosti